Våra avelstjurar 2019

1061 Fallos av Långalt "Polled"

Född: 2010-06-27
1029 Polled Cimarron av Långalt ET * 2028 Occasion av Långalt ET