Maskinservice - Maskinstyrningar

Under åttio- och nittiotalet låg företagets fokus på verkstadsindustrin. Nu på tjugohundratalet har vi inriktat oss mer på mobila skogsmaskiner, där vi har ett mycket gott samarbete med bl.a. Erjo.

Kranvågen har funnits på marknaden sen 2012, utvecklad i samarbete med K-Produkter Service AB. Med alla sina påbyggnadsmöjligheter möjliggörs en smidig kundanpassning.