STUGANS kultur- och teaterförening

STUGANS kultur- och teaterförening bildades den 22:e september 2016 och är en ideell förening.

Föreningen har till ändamål att utveckla kultur- och teaterverksamheten och verka för att tillfredsställa teaterbehovet på föreningens hemort och i dess närmaste omgivning - att skapa och arrangera föreställningar, seminarier och kurser samt att utvidga intresset för teater och annan jämförlig kulturell verksamhet såsom exempelvis musik och konst.
För kultur- och teaterintressets bevarande och stärkande kan föreningen samarbeta med andra föreningar, organisationer, företag eller skolmyndigheter.

Vi finns på Facebook, för mer information om föreningens aktiviteter klicka på länken.
https://www.facebook.com/stuganskulturochteater/